carnivore mari  
ACTIUNI MANAGEMENT
° Plan management
   - Realizarea bazei de date GIS cu persoanele si institutiile responsabile de managementul terenurilor
   - Componenta Comitetului Director al detinatorilor de terenuri
   - Planuri de management
° Garduri electrice
   - Componentele gardului electric
   - Principiul de functionare
   - Montarea gardului electric
   - Intretinerea gardului electric
   - Sfaturi practice
   - Beneficiile gardului electric
   - Implementarea sistemelor moderne de protectie a stanelor
° Unitatea de Interventie
   - Centrul de Monitorizare si Reabilitare
   - Unitate Mobila pentru salvarea Animalelor (A.R.M.U.)
° Monitorizare carnivore mari & prada
   - Estimarea cu ajutorul capcanelor pentru par
   - Localizarea cu ajutorul camerelor foto automate
   - Estimarea populaţiei de carnivore mari pe baza urmelor
   - Localizare GPS (Global Positioning System)
   - Localizare VHF (Very High Frequency)
° Natura 2000
   - Conceptul Natura 2000
   - Situri Natura 2000 in Vrancea

Plan management

   In scopul intaririi sistemului de protectie, trebuiesc stabilite planuri individuale pentru fiecare arie protejata in parte (incluzând Parcul Natural Putna-Vrancea).
Aceste planuri trebuie sa integreze principiile prezentate in planul local de management pentru carnivorele mari, principii acceptate la nivel local si national.

   Pentru a stabili planuri unitare de management si pentru reducerea posibilelor opinii negative ale detinatorilor de terenuri, aceste planuri trebuie sa fie stabilite utilizând o metodologie unitara si sa fie explicate pas cu pas. Planurile de management vor fi importante unelte de comunicare ale custozilor ariilor protejate cu comunitatile locale,acestia din urma având posibilitatea de a controla modul de management al te renului d.p.d.v. al conservarii.

   In acest scop, coordonatorul actiunii, Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea impreuna cu Consiliul Judetean Vrancea, Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Focul Viu si Directia Silvica Vrancea, au demarat actiunea de identificare a principalilor factori interesati implicati in procesele de administrare din ariile pSCI pentru a fi realizata o lista a datelor de contact. Astfel au fost transmise adrese catre toti administratorii de terenuri din siturile propuse, fiind identificate persoanele si institutiile responsabile de managementul terenurilor si modul in care acestia le administreaza. Ca rezultat al acestor actiuni, in luna septembrie a fost creata o prima versiune a bazei de date pentru contact.

© 2010 APM Vrancea - Toate drepturile rezervate APM Vrancea