carnivore mari  
ACTIUNI MANAGEMENT
° Plan management
   - Realizarea bazei de date GIS cu persoanele si institutiile responsabile de managementul terenurilor
   - Componenta Comitetului Director al detinatorilor de terenuri
   - Planuri de management
° Garduri electrice
   - Componentele gardului electric
   - Principiul de functionare
   - Montarea gardului electric
   - Intretinerea gardului electric
   - Sfaturi practice
   - Beneficiile gardului electric
   - Implementarea sistemelor moderne de protectie a stanelor
° Unitatea de Interventie
   - Centrul de Monitorizare si Reabilitare
   - Unitate Mobila pentru salvarea Animalelor (A.R.M.U.)
° Monitorizare carnivore mari & prada
   - Estimarea cu ajutorul capcanelor pentru par
   - Localizarea cu ajutorul camerelor foto automate
   - Estimarea populaţiei de carnivore mari pe baza urmelor
   - Localizare GPS (Global Positioning System)
   - Localizare VHF (Very High Frequency)
° Natura 2000
   - Conceptul Natura 2000
   - Situri Natura 2000 in Vrancea

Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea

    Comisia Europeana a lansat in 1992 programul LIFE, acesta fiind un instrument financiar prin care se co-finanteaza initiative care promoveaza o dezvoltare durabila a mediului, protectia naturii si a habitatelor, structurile administrative si serviciile de mediu, educarea si informarea populatiei din spatiul european (statele membere si statele in curs de aderare).

   In faza a III–a, implementata in perioada 2000 – 2004 si ulterior extinsa pana in 2006 datorita intarzierii adoptarii bazei legale a programului LIFE, se continua activitatile de conservare a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, in mod special prin intermediul retelei Natura 2000.

  Proiectul LIFE05NAT/RO/000170Imbunatatirea sistemului de protectie a carnivorelor mari din judetul Vrancea” este finantat de Uniunea Europeana prin programul LIFE III si a fost elaborat in vederea continuarii activitatilor de conservare, administrare si refacere a populatiilor viabile de carnivore mari apartinand speciilor Ursus arctos, Canis lupus si Lynx lynx, ca parte a ecosistemelor judetului Vrancea, in coexistenta cu populatia locala.

   Activitatile care vor fi puse in practica prin intermediul acestui proiect, preced o initiativa care s-a materializat prin intermediul unui alt program LIFE cu finantare europeana, incepand cu anul 2002, LIFE02/NAT/RO/8576, intitulat „Conservarea in situ a carnivorelor mari din judetul Vrancea”.

© 2010 APM Vrancea - Toate drepturile rezervate APM Vrancea