carnivore mari  
ACTIUNI MANAGEMENT
° Plan management
   - Realizarea bazei de date GIS cu persoanele si institutiile responsabile de managementul terenurilor
   - Componenta Comitetului Director al detinatorilor de terenuri
   - Planuri de management
° Garduri electrice
   - Componentele gardului electric
   - Principiul de functionare
   - Montarea gardului electric
   - Intretinerea gardului electric
   - Sfaturi practice
   - Beneficiile gardului electric
   - Implementarea sistemelor moderne de protectie a stanelor
° Unitatea de Interventie
   - Centrul de Monitorizare si Reabilitare
   - Unitate Mobila pentru salvarea Animalelor (A.R.M.U.)
° Monitorizare carnivore mari & prada
   - Estimarea cu ajutorul capcanelor pentru par
   - Localizarea cu ajutorul camerelor foto automate
   - Estimarea populaţiei de carnivore mari pe baza urmelor
   - Localizare GPS (Global Positioning System)
   - Localizare VHF (Very High Frequency)
° Natura 2000
   - Conceptul Natura 2000
   - Situri Natura 2000 in Vrancea

Plan management

   Pe baza Schemelor de Planificare Teritoriala si a informatiilor oferite de administra- torii terenurilor, s-a demarat activitatea de identificare a proprietarilor de terenuri, datele obtinute urmand a fi puse la dispozitia Universitatii din Bucuresti pentru integrarea intr-o baza de date GIS. Baza de date GIS are rolul de a urmari in timp real evenimentele produse in siturile Natura 2000, de a identifica proprietarii/managerii de terenuri in vederea dezbaterilor planurilor de management, de a oferi suport autoritatilor de control in evaluarea respectarii legislatiei de mediu si de a constientiza proprietarii/managerii de terenuri asupra existentei siturilor Natura 2000.

    Baza de date are doua module:
   - un modul offline pentru GPS si desktop (compatibil cu orice software ce vizuali- zeaza formate shapefile),
   - un modul online (vizualizabil cu ajutorul aplicatiei Manifold, instalat pe un server la APM Vrancea)

   Baza de date se compune din: strat poligon – limite situri Natura 2000; Strat punct – cote; Strat raster – hipsometrie; Strat punct – cabane vânatoare, cabane silvice, cabane, facilitati hrana vânat, stane, etc; Strat linii – drumuri (forestiere, comunale, judetene, nationale); Strat linii - hidrografie; Strat poligon – hidrografie (lacuri); Strat poligon ­– categorii de utilizare a terenurilor CORINE Landcover 2000; Strat poligon - categorii de utilizare a terenurilor aerofotograme neprelucrabile compresate SID 2004; Strat poligon – parcelar silvic cu mentionarea proprietarilor si managerilor, corectat cu aerofotograme; Strat poligon – proprietari de terenuri; Strat poligon – facilitati turistice; Strat poligon – localitati; Strat punct – parchete exploatare autorizate.
   Fiecare strat prezinta atribute interogabile, care fac posibila documentarea in timp real asupra situatiei din siturile Natura 2000.
© 2010 APM Vrancea - Toate drepturile rezervate APM Vrancea