carnivore mari  
ACTIUNI MANAGEMENT
° Plan management
   - Realizarea bazei de date GIS cu persoanele si institutiile responsabile de managementul terenurilor
   - Componenta Comitetului Director al detinatorilor de terenuri
   - Planuri de management
° Garduri electrice
   - Componentele gardului electric
   - Principiul de functionare
   - Montarea gardului electric
   - Intretinerea gardului electric
   - Sfaturi practice
   - Beneficiile gardului electric
   - Implementarea sistemelor moderne de protectie a stanelor
° Unitatea de Interventie
   - Centrul de Monitorizare si Reabilitare
   - Unitate Mobila pentru salvarea Animalelor (A.R.M.U.)
° Monitorizare carnivore mari & prada
   - Estimarea cu ajutorul capcanelor pentru par
   - Localizarea cu ajutorul camerelor foto automate
   - Estimarea populaţiei de carnivore mari pe baza urmelor
   - Localizare GPS (Global Positioning System)
   - Localizare VHF (Very High Frequency)
° Natura 2000
   - Conceptul Natura 2000
   - Situri Natura 2000 in Vrancea

Conceptul Natura 2000

   Ce inseamna Natura 2000
   Natura 2000 este o retea de arii protejate care se intinde pe suprafata intregii Europe, retea creata pe criterii stiintifice, prin care se urmareste stoparea pierderii celor mai importante specii de animale si plante precum si de habitate, prin protejarea lor pe termen lung.

   Scopul:
   Sa protejeze si sa administreze pe teritoriul lor natural, specii si habitateaflate in pericol de disparitie, in intreaga Europa, fara sa tina cont de granitele politice.

   Obiective:
   Mentinerea speciilor si habitatelor din directivele UE, si daca este cazul, refacerea statutului favorabil de conservare.
   Multe din siturile Natura 2000 exista tocmai datorita felului in care ele au fost gospodarite pana in prezent si este important ca majoritatea acestor activitati sa continue si in viitor pentru mentinerea speciilor si a habitatelor.

   Declararea siturilor Natura 2000 (zone naturale protejate) nu inseamna protectie stricta, se accepta desfasurarea activitatilor de dezvoltare durabila dar care sa permita protejarea acelor situri (zone).

   Cadrul legislativ
   Din punct de vedere legislativ, Natura 2000 include Directiva Pasari si Directiva Habitate.
   Astfel, Natura 2000 este o retea ecologica de arii naturale protejate formata din:
- arii speciale de conservare (Special Areas of Conservation, SAC) - constituite conform Directivei Habitate (Directiva 92/43 din 1992 privind conservarea habitatelor naturale, a faunei si florei salbatice).
- arii de protectie speciala avifaunistica (Special Protected Areas, SPA) – constituite conform Directivei Pasari (Directiva 79/409 din 1979 referitoare la conservarea pasarilor salbatice).

   Activitatile permise intr-un sit Natura 2000
-toate activitatile pot continua daca acestea sunt realizate intr-un mod durabil si nu afecteaza speciile si habitatele de interes comunitar
-nu exista restrictii, ci mai degraba recomandari si sprijin pentru:
-utilizarea celor mai bune practici in agricultura;
-utilizarea practicilor prietenoase cu mediul in general;
-reconversia terenurilor pentru obtinerea produselor BIO;
-practicarea turismului ecologic etc;
-in interiorul ariilor protejate si in apropierea acestora nu trebuie sa se cultive organisme modificate genetic (OMG) conform Legii 265/2006.

   Avantaje
-etichetarea unor produse naturale (cas, miere etc) dintr-o zona Natura 2000;
-sprijin pentru accesarea fondurilor de la Uniunea Europeana;
-crearea de locuri de munca ;
-venituri suplimentare prin promovarea ecoturismului in siturile Natura 2000;
-sustinerea programelor de educatie privind conservarea naturii.

   Obligatii
-evitarea activitatilor care ar putea afecta in mod negativ speciile sau habitatele pentru care zona respectiva a fost desemnata sit Natura 2000;
-adoptarea masurilor pentru protejarea speciilor si habitatelor;
-asigurarea de catre utilizatorii de terenuri a mentinerii habitatelor si speciilor prin masuri adecvate de management, care sa fie aplicate pe o perioada lunga de timp.

   Ce se va intampla dupa Natura 2000?
-multe din practicile actuale de folosire a terenurilor vor continua si dupa desemnare, deorece sunt compatibile cu masurile de conservare a speciilor si habitatelor;
-reteaua Natura 2000 va asigura o baza excelenta pentru obtinerea de fonduri;
-se va permite etichetarea unor produse naturale dintr-o zona iar acest lucru probabil va contribui la cresterea vanzarilor acestor produse;
-declararea unui zone ca sit Natura 2000 va reprezenta dovada ca zona respectiva are o valoare naturala deosebita, putand realiza venituri din ecoturism si alte activitati asociate;
-vanatoarea, pescuitul, turismul si alte activitati recreationale pot continua daca acestea sunt realizate intr-un mod care nu afecteaza speciile rare si habitatele prezente.

© 2010 APM Vrancea - Toate drepturile rezervate APM Vrancea