carnivore mari  
ACTIUNI MANAGEMENT
° Plan management
   - Realizarea bazei de date GIS cu persoanele si institutiile responsabile de managementul terenurilor
   - Componenta Comitetului Director al detinatorilor de terenuri
   - Planuri de management
° Garduri electrice
   - Componentele gardului electric
   - Principiul de functionare
   - Montarea gardului electric
   - Intretinerea gardului electric
   - Sfaturi practice
   - Beneficiile gardului electric
   - Implementarea sistemelor moderne de protectie a stanelor
° Unitatea de Interventie
   - Centrul de Monitorizare si Reabilitare
   - Unitate Mobila pentru salvarea Animalelor (A.R.M.U.)
° Monitorizare carnivore mari & prada
   - Estimarea cu ajutorul capcanelor pentru par
   - Localizarea cu ajutorul camerelor foto automate
   - Estimarea populaţiei de carnivore mari pe baza urmelor
   - Localizare GPS (Global Positioning System)
   - Localizare VHF (Very High Frequency)
° Natura 2000
   - Conceptul Natura 2000
   - Situri Natura 2000 in Vrancea

Componenta Comitetului Director al detinatorilor de terenuri

   In vederea crearii Comitetului Director al Detinatorilor de Terenuri, au fost purtate discutii cu proprietarii si administratorii terenurilor suprapuse siturilor Natura 2000, in vederea identificarii liderilor locali sau a responsabililor comunitatilor locale proprietare ale terenurilor forestiere. In urma acestor discutii s-a evidentiat faptul ca din cadrul acestui Comitet Director trebuie sa faca parte toti sefii asociatiilor comunitare, care sunt proprietari de terenuri forestiere (numite “Obsti”), precum si reprezentantii autoritatilor locale care administraza din punct de vedere silvic padurile.

   O prima intilnire a Comitetului Director al Detinatorilor de Terenuri a avut loc la sediul Consiliului Judetean Vrancea si a avut drept scop stabilirea obiectivelor strategice pentru conservarea pSCI-urilor declarate in cadrul proiectului.
© 2010 APM Vrancea - Toate drepturile rezervate APM Vrancea