carnivore mari  
PROIECT
° Scop si obiective
° Parteneri si staf
   - A.P.M. VRANCEA
   - C.J. VRANCEA
   - Universitatea Bucuresti / C.C.M.E.S.I.
   - D.S. Focsani
   - A.D.D. "Focul Viu" Focsani
° Rapoarte si produse

Scop & obiective

  Scopul proiectului este de a întări actualul sistem de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea şi de a corela reţeaua de protecţie a carnivorelor mari cu Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000.

   Obiectivele proiectului

· includerea ariilor protejate aparţinând reţelei locale pentru protecţia carnivorelor mari în reţeaua europeană Natura 2000;

· implementarea planurilor de management ale ariilor protejate incluse în reţeaua locală de protecţie a carnivorelor mari în concordanţă cu cerinţele reţelei Natura 2000 şi în consens cu prevederile planului local pentru protecţia carnivorelor mari;

· prevenirea declinului populaţiilor de carnivore mari prin stoparea braconajului direct sau indirect;

· prevenirea conflictelor dintre carnivorele mari si populaţia locală;

· conştientizarea beneficiilor socio-economice generate de includerea ariilor protejate în sistemul Natura 2000.

Acţiuni

· stabilirea planurilor de management pentru siturile propuse pentru a fi incluse în reţeaua Natura 2000 conform cerinţelor Natura 2000 şi în consens cu planurile locale de protecţie a carnivorelor mari;

· crearea unei Unităţi Mobile de Salvare a Animalelor (ARMU) şi al unui Centru de Reabilitare şi Monitorizare a Carnivorelor Mari (LCRMC);

· stoparea declinului şi îmbunătăţirea şanselor de reabilitare a populaţiilor de carnivore mari, prin activităţi de monitorizare şi prin intermediul campaniei de conştientizare;

· implementarea unei campanii complexe de creştere a conştientizării asupra beneficiilor socio-economice generate ale reţelei Natura 2000 în judeţul Vrancea.

 
Acţiuni pregătitoare, elaborarea planurilor de management şi/sau planurilor de acţiune 

  Stabilirea structurii de management şi a implementării proiectului
 • Realizarea Standard Data Forms pentru propunerile de stabilire a siturilor Natura 2000 şi prezentarea acestora autorităţilor competente.
 • Realizarea planurilor de management pentru ariile protejate existente,incluse în reţeaua locală de protecţie a carnivorelor mari (incluzând
 • Parcul Natural Putna-Vrancea), în conformitate cu planul local de management pentru carnivorele mari şi cu standardele Directivei Habitate.
Acţiuni ce nu necesită management
 • Stabilirea unităţii de intervenţie şi a centrului de reabilitare, la nivel regional, pentru animalele rănite ca urmare a activităţilor de braconaj (în principal carnivore mari)
Acţiuni ce necesită management
  Estimarea populaţiei de carnivore mari în judeţul Vrancea prin intermediul activităţilor de monitorizare
 • Monitorizarea populaţiilor de carnivore mari şi a speciilor pradă utilizând tehnici neinvazive
 • Implementarea sistemului de protecţie a stânelor şi extinderea acestuia la livezi şi culturi agricole
 • Unitatea Mobilă pentru Salvarea Animalelor (A.R.M.U.), acţionând la nivel regional, pentru intervenţii în cazuri de braconaj
Conştientizarea publicului şi diseminarea rezultatelor
 • promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului
 • campanie de creştere a conştientizării – promovarea reţelei de arii protejate pentru conservarea carnivorelor mari
 • campanie de creştere a conştientizării – prevenirea braconajului şi a conflictelor om-carnivore mari
 • campanie de creştere a conştientizării – promovarea beneficiilor socio-eco-nomice ale implementării reţelei Natura 2000 şi a reţelei locale pentru protecţia carnivorelor mari
 • campanie de creştere a conştientizării – promovarea conceptelor despre conservarea carnivorelor mari şi Natura 2000 în mediul şcolar

 

© 2010 APM Vrancea - Toate drepturile rezervate APM Vrancea