lupul lupul
   
 
lup
 
 
   Lupul este specie strict protejata la nivel european si in Romania prin Directiva Habitate si Legea 345/2006 LEGE nr. 345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice (Anexa 4).

   Astfel lupul nu poate fi vanat (cu exceptia anilor in care autoritatile de mediu stabilesc ca efectivul depaseste optimul ecologic - sic!) - uciderea, colectarea sau detinerea de exemplare din acesta specie fiind interzise.

   Pentru protectia lupilor, Romania trebuie sa stabileasca arii naturale protejate suficient de intinse pentru a putea fi si eficiente, cuprinse in reteaua Natura 2000 si anume situri de importanta comunitara (SCI).
 
   In Vrancea au fost propuse pentru introducere in reteaua Natura 2000 urmatoarele arii protejate: Parcul Natural Putna Vrancea, Lacul Negru, Caldarile Zabalei, Padurea Verdele, Cascada Misina, Sindrilita, Poiana Muntioru, Muntioru Ursoaia.
Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice: proiect - Rufford Small Grant: Lupul mit si realitate
LIFE02/NAT/RO/8576, LIFE05/NAT/RO/00170, First People USA and Canada